Průmyslové pojištění

Průmyslové pojištění je souhrnný pojem pro různá pojistná odvětví, typy pojištění či pojistné produkty, jež slouží k zabezpečení pojistné ochrany v oblasti průmyslu a větších živnostníků.

Programy průmyslového pojištění:

 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti
 • Flotily
 • Pojištění stavební a montážní
 • Přerušení provozu
 • Pojištění přepravy

Příklady pojištění

Pojištění majetku:

Zaručuje finanční kompenzaci v případě, že dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěných věcí.

Předmět pojištění:

 • Nemovité objekty (budovy a jejich součásti)
 • Movité předměty (vybavení firmy, zásoby, software, aj.)
 • Skla (okna, vitríny, světelné reklamy, aj.)
 • Strojní a elektronická zařízení
 • Plavidla (loď, remorkér, příslušenství, aj.)
 • Peníze a ceniny při přepravě
 • Exponáty během výstavy, aj.

Pro případy:

 • Živelní události (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy, aj.)
 • Odcizení (krádež, loupež)

Pojištění odpovědnosti:

Hradí újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které jsou způsobeny jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.

Předmět pojištění:

 • Odpovědnost za újmu způsobenou na věci
 • Odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
 • Odpovědnost za následnou finanční škodu, aj.

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Cestujete, kupujete nové auto nebo jen myslíte na budoucnost?

Sjednejte si pojištění přímo na míru. Myslete na případné nepříjemnosti včas a mějte klidnou hlavu s pojištěním odpovědnosti nebo životním pojištěním. Rádi Vám poradíme a vybereme nejlepší variantu pro Vaše momentální potřeby a možnosti.