Průmyslové pojištění

Průmyslové pojištění je souhrnný pojem pro různá pojistná odvětví, typy pojištění či pojistné produkty, jež slouží k zabezpečení pojistné ochrany v oblasti průmyslu a větších živnostníků.

Programy průmyslového pojištění:

 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti
 • Flotily
 • Pojištění stavební a montážní
 • Přerušení provozu
 • Pojištění přepravy

Příklady pojištění

Pojištění majetku:

Zaručuje finanční kompenzaci v případě, že dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěných věcí.

Předmět pojištění:

 • Nemovité objekty (budovy a jejich součásti)
 • Movité předměty (vybavení firmy, zásoby, software, aj.)
 • Skla (okna, vitríny, světelné reklamy, aj.)
 • Strojní a elektronická zařízení
 • Plavidla (loď, remorkér, příslušenství, aj.)
 • Peníze a ceniny při přepravě
 • Exponáty během výstavy, aj.

Pro případy:

 • Živelní události (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy, aj.)
 • Odcizení (krádež, loupež)

Pojištění odpovědnosti:

Hradí újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které jsou způsobeny jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.

Předmět pojištění:

 • Odpovědnost za újmu způsobenou na věci
 • Odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
 • Odpovědnost za následnou finanční škodu, aj.

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktuje nás

Chcete začít spořit?

Zajímají Vás investice a spoření? Chcete se zajistit na důchod, založit spoření pro děti nebo se jen dozvědět, jaké možnosti spoření a investování jsou pro Vás ty nejlepší? Podívejte se na náš jednoduchý přehled, který Vám s orientací v této oblasti jistě pomůže.