Život lidí

Životní pojištění

Tento druh pojištění je pojistný produkt pro fyzické osoby, který kryje člověka před možným výpadkem příjmů z důvodu nemoci či úrazu. Hlavním účelem této pojistky je tedy udržení finančního zajištění dané osoby i jeho partnera nebo celé rodiny v případě, že dojde k tomuto náhlému výpadku příjmů. Zároveň se jedná také o pojistku pro případ invalidity nebo smrti.

Životní pojištění je vhodné pro jakéhokoliv ekonomicky aktivního jedince, ve většině případů si jej sjednávají osoby ve věku 30-40 let, tedy v době, kdy přichází závazky v podobě hypoték a jiných úvěrů a zakládání rodin.

Životní pojištění by mělo obsahovat pojištění smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. K tomuto základu je možné sjednat doplňkové služby jako připojištění pro případ vážných poranění nebo trvalých následků po úrazu, připojištění pro případ závažných onemocnění nebo třeba zproštění od placení pojistného.

Rizikové životní pojištění

Rizikové pojistky slouží výhradně ke krytí hlavních životních rizik a neobsahují žádnou rezervotvornou složku. To znamená, že se skutečně jedná pouze o pojištění, nikoliv o spoření (v jeho rámci nelze investovat finance). Klient pak získá peníze pouze v případě, že dojde k pojistné události, na kterou se příslušná smlouva vztahuje. Když její platnost skončí, nemá na žádné finance nárok.

Tento druh pojištění je vhodné mít uzavřený proto, že zajišťuje rizika:

 • Pojištění smrti (úrazem, nemocí, přirozeně)
 • Pojištění invalidity (i částečná)
 • Pojištění pro případ závažných onemocnění (rakovina, hluchota, slepota, aj.)
 • Pojištění pro případ hospitalizace (úrazem i nemocí)
 • Pojištění pracovní neschopnosti
 • Pojištění denních dávek v případě úrazu, popř. tělesného poškození úrazem
 • Pojištění trvalých následků v případě úrazu
 • Další doplňková připojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění kryje rizika úrazu. Uplatňuje se tedy při poškození zdraví, a to i v případě smrti způsobené úrazem. Pojišťovny proto tento produkt nabízejí jako pomoc, kdy v případě potřeby kryje jak ztrátu příjmů a náklady spojené s úrazem tak i následnou rekonvalescencí.

Úrazové pojištění slouží pro případy:

 • Smrt následkem úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Paušální částky za jizvy, ztrátu zubů, zlomeniny, aj.
 • Denní odškodné za úraz, popř. tělesného poškození úrazem
 • Kompenzace za hospitalizaci

Výhody úrazového pojištění:

 • Vztahuje se i na pracovní úraz
 • Pojištění kryje úrazy vzniklé v ČR i mimo ČR
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení lze nastavit tak, aby bylo vypláceno ihned po stanovení diagnózy
 • Základní pojištění zahrnuje i rekreační sporty
 • Možnost připojištění rizikovějších sportů
 • Lze kombinovat jednotlivé druhy pojištění

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav.

Zdravotní pojištění vzniká dnem narození (jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky) nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem anebo získáním trvalého pobytu na území České republiky. Naopak zaniká úmrtím pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého nebo ukončením trvalého pobytu na území ČR.

Zdravotní pojištění platí zákonem určený plátce a může jím být:

 • Pojištěnec – zaměstnanec v pracovním poměru. OSVČ nebo osoba bez zdanitelných příjmů
 • Zaměstnavatel – odvádí pojistné za zaměstnance
 • Stát – platí pojistné za definované skupiny osob

Zdravotní pojištění je dle zákona povinné:

 • Pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství)
 • Pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR

Vznik a zánik zdravotního pojištění:

 • Zdravotní pojištění vzniká dnem narození (jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky) nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem anebo získáním trvalého pobytu na území České republiky
 • Zdravotní pojištění zaniká úmrtím pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého nebo ukončením trvalého pobytu na území České republiky

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete začít spořit?

Zajímají Vás investice a spoření? Chcete se zajistit na důchod, založit spoření pro děti nebo se jen dozvědět, jaké možnosti spoření a investování jsou pro Vás ty nejlepší? Podívejte se na náš jednoduchý přehled, který Vám s orientací v této oblasti jistě pomůže.