Pojištění odpovědnosti

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti

Vztahuje se na obecnou odpovědnost zaměstnance (pojištěného) za škodu, která v důsledku jeho jednání vznikne zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi.

Obecná odpovědnost zaměstnance je upravena v zákoníku práce, který určuje, že zaměstnavatel po zaměstnanci může požadovat náhradu vzniklé škody až do výše 4,5 násobku jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku.

Jaká rizika mohou být pojištěna:

 • Škody vzniklé poškozením či zničením věcí
 • Finanční škody vyplývající ze škody či újmy na životě, zdraví a věci
 • Čisté finanční škody

Pro koho je pojištění určeno:

 • Pro zaměstnance podle zákoníku práce
 • Pro příslušníky vybraných bezpečnostních sborů při výkonu služby

Součástí pojištění zaměstnanecké odpovědnosti je také spoluúčast. V základním sjednání se toto pojištění vztahuje na oblast České republiky, v případě nutnosti je možné rozšířit územní platnost také na sousední státy, Evropu či celý svět.

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti

Závazky občanskoprávní odpovědnosti vznikají z porušení práva. Jestliže jeden subjekt poruší své právní povinnosti a způsobí tím druhému subjektu újmu, vznikne mu povinnost tuto újmu určitým způsobem nahradit. V této souvislosti lze hovořit o občanskoprávní odpovědnosti.

Druhy občanskoprávní odpovědnosti:

 • Odpovědnost za způsobenou škodu
 • Odpovědnost na věcech a majetku
 • Odpovědnost na zdraví
 • Odpovědnost na dobré pověsti a občanské cti

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti se vztahuje na situace jako:

 • Běžný občanskoprávní život (tzv. „povinné ručení pro lidi“ či „pojištění na blbost“)
 • Vedení domácnosti (např. neúmyslné vytopení sousedů)
 • Provozování rekreační sportovní činnosti (např. nehody na lyžích, aj.)
 • Vlastnictví a používání legálně držených zbraní
 • Vlastnictví nebo opatrování domácích zvířat (s určitými výlukami)
 • Škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
 • Náhrada některých nákladů případného soudního řízení

Občanskoprávní odpovědnost se nevztahuje pouze na škody, které způsobíte vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem majetku, činností dalších členů domácnosti, či aktivitou domácího zvířete.

Zjednodušeně řečeno, toto pojištění chrání i v případě způsobené škody, za kterou podle zákona odpovídáte a poškozená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na její náhradu.

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete začít spořit?

Zajímají Vás investice a spoření? Chcete se zajistit na důchod, založit spoření pro děti nebo se jen dozvědět, jaké možnosti spoření a investování jsou pro Vás ty nejlepší? Podívejte se na náš jednoduchý přehled, který Vám s orientací v této oblasti jistě pomůže.