Profesionální sportovci

Podstatou pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů je neschopnost generovat příjem/odměnu ze sportovní činnosti, a to buď trvale (tzv. „sportovní smrt“), anebo krátkodobě.

V principu toto pojištění nehradí odškodnění přímé tělesné újmy, ale poskytuje náhradu za ušlý příjem, který byl způsoben pojistnou událostí.

Základní detaily pojistného krytí nezpůsobilosti vykonávat sport

 • Pojištěnou událostí je úraz nebo nemoc
 • Pojištění se může týkat:
  • Individuálního sportovce, přičemž primárním zájmem je náhrada příjmů v případě trvalého ukončení kariéry, náhrada dočasně ušlého příjmu
  • Sportovního týmu, přičemž může dojít k dočasnému výpadku hráče a tým vyplácí smluvně dohodnutý plat i v případě, že hráč nehraje, anebo může dojít k trvalému ukončení kariéry a s tím je spojená náhrada tržní hodnoty hráče

Pojištěním lze pokrýt:

 • Případ náhlého úmrtí spočívající v neočekávané události, která přímo a nezávisle na okolnostech zapříčinila smrt pojištěného (příklad Collin McRae zemřel v roce 2007, když jeho helikoptéra měla kolizi se stromy)
 • Případ trvalé kompletní fyzické neschopnosti někdy opět provádět sportovní činnost jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci (příklad: fotbalista Willy Sagnol byl nucen v roce 2009 ukončit profesionální fotbalovou kariéru z důvodu vážného úrazu achilovky)
 • Případ dočasné kompletní fyzické neschopnosti vykonávat sportovní činnost během jednoho nepřerušeného období jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci (příklad: David Beckham si natrhl achilovku během hostování v AC Milan a následkem toho nestihl začátek MLS sezony)
 • Léčebné výlohy, repatriace (návrat do vlasti), přičemž jde o rozumné a nezbytné léčebné nebo chirurgické poplatky a náklady na nezbytnou repatriaci jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci (Felipe Massa byl v roce 2009 letecky dopraven do nemocnice v Budapešti z důvodu naléhavého chirurgického zákroku po nárazu uvolněné pružiny)

Pojistitelé:

 • Našim partnerem jsou upisovatelé/pojišťovny sdružené na pojistného trhu Lloyd´s of London, který vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu a schopnost nabídnout komplexní pojištění i méně obvyklých rizik a pro který je typický unikátní systém Syndikátů, členů Lloyd´s of London.
 • K našim partnerům v rámci Lloyd´s of London patří pojišťovna Tokio Marine HCC International Insurance Conpany Plc s ratingem AA-dle Standard &Poors. Přes našeho partnera v Londýně jsme schopni oslovit i ostatní Syndikáty, resp. upisovatele, kteří nabízejí tento typ pojištění.

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete začít spořit?

Zajímají Vás investice a spoření? Chcete se zajistit na důchod, založit spoření pro děti nebo se jen dozvědět, jaké možnosti spoření a investování jsou pro Vás ty nejlepší? Podívejte se na náš jednoduchý přehled, který Vám s orientací v této oblasti jistě pomůže.