Zemědělci (AGRO)

Pokud se živíte jako zemědělec, jsou Vám známa veškerá rizika, která jsou s touto činností spojena. Nejedná se pouze o rizika na Vašem fyzickém majetku, ale také na hospodářských zvířatech a produktech Vaší činnosti.

Pojištění zemědělců v sobě obsahuje krytí všech těchto rizik a jedná se například o:

Pojištění hospodářských zvířat

Předmětem pojištění jsou například

 • skot
 • prasata
 • ovce
 • kozy
 • drůbež
 • koně
 • ostatní zvířata jako např. ryby, exotická zvířata aj.

Pojištěna jsou tato rizika:

 • Uhynutí, utracení, nařízené nebo nucené poražení z důvodu:
  • Nákazy
  • Jiných hromadných onemocnění
  • Přerušení dodávky proudu
  • Zasažení zvířete elektrickým proudem
  • Akutní otravy exogenními jedovatými látkami
  • Přehřátí organismu
  • Živelní událost
  • Jednotlivé škody
  • Katastrofická nebezpečí
  • Doplňková pojištění (odcizení zvířete krádeží na pastvinách, připojištění rizika salmonelozy)
  • Pojištěnou událostí je úraz nebo nemoc

Pojištění plodin:

Předmětem pojištění jsou veškeré plodiny pěstované na orné půdě, trvalé travní porosty, vinice, chmelnice, sady, okrasné rostliny nebo školky, rostliny ve sklenících a fóliovnících.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna:

 • Krupobití
 • Požár
 • Vichřice
 • Záplava, povodeň
 • Sucho
 • Sesuv půdy
 • Vyzimování
 • Jarní mráz
 • Požerky slimáků

Pojištění lesních porostů:

Cílem tohoto pojištění jsou veškeré lesní porosty.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna:

 • Požár
 • Vichřice

Typy pojištění:

 • Typ pojištění „dřevo“
 • Typ pojištění „vytěžení“
 • Typ pojištění „zalesnění“

Pojištění koní:

Předmětem tohoto pojištění jsou koně sloužící k rekreačnímu, sportovnímu či pracovnímu užití.

Jaká nebezpeční jsou pojištěna:

 • Nákaza
 • Živel
 • Úraz
 • Operace
 • Porodní škoda
 • Zmetání
 • Nemoc
 • Otrava
 • Plod a hříbě
 • Náklady na léčení
 • Ztráta schopnosti závodit
 • Katastrofická nebezpečí
 • Havárie vozidla – zajišťovalo přepravu koně

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete začít spořit?

Zajímají Vás investice a spoření? Chcete se zajistit na důchod, založit spoření pro děti nebo se jen dozvědět, jaké možnosti spoření a investování jsou pro Vás ty nejlepší? Podívejte se na náš jednoduchý přehled, který Vám s orientací v této oblasti jistě pomůže.